Smartlappenkoor              "Los Zand" Velp (NB)
                 Zingen geeft je energie en plezier!

Over ons

 een smartlappenkoor dat in 2005 is opgericht door een aantal enthousiaste mensen uit Velp(NB)

Het koor Los Zand is een vereniging, die in 2005 is opgericht om samen het Nederlandse lied ten gehore te brengen.

Het doel van ons koor is om samen, zowel mannen als vrouwen uit Velp of directe omgeving,  het Nederlandstalige lied ten gehore te brengen. We repeteren een maal per twee weken, gedurende twee uur. We hebben regelmatig een optreden in een bejaardenhuis, op een korenmiddag, festival of op een jubileum. 

Het repertoire bestaat uit moderne Nederlandstalige liedjes maar ook smartlappen en liedjes uit de oude doos. Het koor probeert een zo gevarieerd mogelijk repertoire te hebben, zodat overal waar opgetreden wordt, wel een aantal passende liederen ten gehore kan worden gebracht.

Los Zand heeft momenteel 50 leden en is er een ledenstop. Heeft u interesse om lid te worden van ons gezellig koor, dan kunt u dat via het contactformulier op de homepagina aan het bestuur laten weten. 

We repeteren in onze nieuwe onderkomen, het activiteitencentrum van Dichterbij, op het Binckhofterrein.

Wij willen een vereniging van en voor mensen zijn, die zingen van een smartlap of het levenslied fijn vinden, om dit samen met anderen te doen. Daarnaast willen wij ook de mensen, die het leuk vinden om af en toe naar een smartlap of een levenslied te luisteren, laten genieten van deze muziek. Bij onze optredens mag iedereen, die wil en kan, meezingen. Wij hopen dat zij net zoals wij energie en plezier krijgen in het samenzingen.

Bestuur

De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit 5 mensen:

Voorzitter                       Ben Dorussen; 

Secretaris                       Ton van der Biezen

Penningmeester            Marietje Balk

Algemeen bestuurslid   Ans Kouwenberg

Algemeen bestuurslid   Sjan Peters - Siroen   

Dirigent

De vereniging heeft een dirigent, die zowel de repetities en de optredens van ons koor begeleid, maar in geval van afwezigheid kan het koor gebruik maken van een andere dirigent, namelijk onze voorzitter.

Dirigent                           Willie van Dijk

Reserve dirigent            Ben Dorussen

Commissies

Naast het bestuur heeft de vereniging nog een commissie, te weten

De muziekcommissie, die als taak heeft het repertoire bij de optredens vast te stellen uit de liedjes uit de liederenbundel, alsmede de nieuwe ingebrachte liedjes te bekijken, te zorgen dat de tekst en de instrumentale ondersteuning in orde is. Daarna zorgt de commissie ervoor dat de liederenbundel up-to-date is.

De muziekcommissie bestaat uit drie gekozen leden, de dirigent en een aangewezen bestuurslid. Een van de gekozen leden is voorzitter van de commissie en deze draagt zorg voor een goed verloop in de commissie.

Repertoire

Het repertoire bestaat Nederlandstalige liederen van oudsher tot heden. Het zijn smartlappen, meezingers en luisterliedjes.

We zingen onder andere: de volgende toppers: 

Laat de Zon in je Hart; Jou herken ik met gesloten Ogen; Zeeman; M'n Oude Accordeon; De Oude Man en de Zee; Dak van de Wereld; Gouden Hartje; In Vuur en Vlam en Bloody Mary en nog vele anderen.

google-site-verification: google91e3f80b606d57b3.html